Україна міфічна, Магічний Календар

Українська міфологія густо населена усілякими магічними істотами, адже наші предки вірили в багатьох богів. 

   З прадавніх часів українці вірили, що поруч з ними існують і домовики, лісовики, водяники, русалки, «ходячі» небіжчики і т. д, т. зв. персонажі «нижчої міфології». В свій час інформація про них ретельно збиралась у ХІХ — ХХ ст. на теренах України, яка була закодована у міфах, легендах, казках, бувальщинах, переказах, приказках тощо. Ці сутності онтологічно пов’язані з терміном «народне християнство» і є частиною фольклорних та релігійних народних уявлень, культів, легенд та повір’їв на основі біблійних сюжетів. Вчені вважають, що міфологічні сутності мали власні функції в структурі світогляду людини, регулюючи соціальні відносини, нормуючи господарчу діяльність, формуючи поведінкові і ціннісні норми, заборони і системи захисту і є невід’ємною складовою нарративної духовної культури нашої нації.
   На жаль, сучасні дослідники і митці не приділяють достатньо уваги представникам української «нижчої» міфології. З урахуванням того, що джерелами інформації про ці сутності слугувала усна народна творчість, що висвітлювала лише певний невеликий фрагмент «характеру» персонажів, який ще може докорінно змінюватись залежно від регіону, у авторів календаря виникли певні труднощі з їх «портретним» зображенням. Враховуючи обмаль інформації, в т. ч. і графічної, автори вирішили зробити невелику фольклорно-етнографічну розвідку у формі календаря, де здійснили спробу візуалізації міфічних уявлень українців, поглибили знання ( в першу чергу власні) про багату духовну культуру нашої нації, щоб заохотити людей досліджувати, вивчати, збагачувати і розширювати знання про духовну культуру нашого народу. Автори сподіваються, що перша спроба буде вдалою і в наступні роки вийде нова серія календарів з «портретами» представників «міфічної» України.

Ідея, текст Д. Дульський
Художник, член Національної спілки художників України
В. В. Жиров

   Українська міфологічна спадщина одна з найдавніших у Європі. У календарі представлені зображення деяких представників української нижчої міфології. Авторами планується зробити видання «Україна міфічна» серійним і ілюстративно охопити всіх представників української нарративної духовної культури.

Україна міфічна. Сучасні люди виховані на міфах і легендах Стародавньої Греції. Не зменшуючи роль античного насліддя, автори цим календарем хочуть нагадати, що українська міфологічна спадщина одна з найдавніших і найколоритніших у Європі і має своє, не менш важливе значення для становлення світогляду сучасної людини. З давніх-давен українці знали, що поруч з ними живуть інші істоти. Вони піклуються про навколишній світ та допомагають добрим людям. Живучі в гармонії з міфологічними істотами, людина отримує родинне щастя, міцне здоров’я, багату природу, цілющу чисту воду. Добробуту вам! Нагадуємо, календар захищено авторським правом.